Velkommen til Projekt Help Nepal

Projekt Help Nepal, er en privat non profit støttegruppe.

 

Vi har startet en støtteforening, - der som hovedformål vil hjælpe dårligt stillede børn og familier i Nepal, til en mere værdig tilværelse, udfra princippet ”hjælp til selvhjælp”.

 

Dette vil vi gøre, ved at formidle donationer der går ubeskåret til de mennesker der har størst behov, til de forbedringer, det pågældende område finder mest nødvendige.

 

Dette vil vi gøre ved, at bruge professionelle konstruktører af skoler, veje, broer, toiletter etc. til at vejlede lokalområdet i opførelsen af det aktuelle projekt.